قوانین و مقررات شهرداری و حقوق شهروندی

گذاشتن مانع درخیابان
قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد» مسدود كردن كوچه و خيابان جرم است و مجازات دارد،طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر و همچنین مسدود کردن کوچه های غیر بن بست و قرار دادن مانع در ورودی آن توسط اهالی جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.

صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 77
كميسيون ماده 77 در مورد رسيدگی به اختلافات بين مودی و شهرداري صلاحيت ذاتی دارد و از بين مطالبات شهرداری فقط رسيدگی به ماهيت حقوقي عوارض و بهای خدمات شهری در صلاحيت كميسيون ماده 77 است. همچنين تقسيط مطالبات ناشی از عوارض نيز در صلاحيت كميسيون ماده 77 است.ماده 32 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها سال 1346 بيان مي‌دارد «شهرداري مجاز به تقسيط مطالبات خود ناشی از عوارض نيست مگر در مواردی كه به تشخيص كميسيون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون شهرداري مصوب 1334 مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور يك جانبه نباشد كه در اين صورت ممكن است بدهی مؤدی برای مدتی كه از سه سال تجاوز نكند با بهره متداول بانك ملي ايران تقسيط شود، ولي در هر حال صدور مفاصاحساب موكول به وصول كليه بدهی است».

صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77
صلاحیت محلی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری تابع قلمرو جغرافیایی شهرداری است که در حوزه آن مستقر شده است، بدین معنی که اعتراضات مربوط به عوارض هر شهری در کمیسیون ماده 77 همان شهر مطرح می‌شود و در شهر دیگری نمی‌توان این اعتراض را مطرح کرد. کمیسیون ماده 77 یک کمیسیون شبه قضایی است.

استنادات قانوني:
مستند قانونی این کمیسیون، ماده 77 قانون شهرداري‌ها (اصلاحي 27/11/1345‌) است که مقرر می‌کند: رفع هرگونه اختلاف بين مودی و شهرداری در مورد عوارض به كميسيونی مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستری و انجمن شهر(شورای اسلامی شهر) ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعی است. بدهی های كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول می باشد. اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداری مبادرت نمايد. در نقاطی كه سازمان قضايي نباشد، رئيس دادگستری شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستری تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

کمیسیون ماده 77 شهرداری چیست؟
کمیسیون ماده 77 شهرداری به اختلافات میان شهرداری و شهروندان در باب عوارض و بهای خدمات شهری رسیدگی می‌کند. برای حفظ بی‌ طرفی این مرجع شبه‌قضایی، اعضای آن از میان نمایندگان وزارت کشور دادگستری و شورای اسلامی شهر انتخاب می‌شوند. رایی که توسط این کمیسیون صادر شود، قطعی است و توسط اداره ثبت به اجرا درمی‌آید. روال اجرای رای بدین ترتیب است که دایره اجرای ثبت مفاد اجراییه را به متعهد ابلاغ می‌کند و متعهد مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را اجرا کند. اگر متعهد پرداخت عوارض، خود را قادر به اجرا نداند، مکلف است ظرف همان مدت صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا بدهد و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند. منظور از قطعی بودن رای این است که بلافاصله بعد از صدور به اجرا درمی‌آید، اما مودی می‌تواند به رای صادره از کمیسیون نیز اعتراض کند. این اعتراض در دیوان عدالت اداری و تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها از حیث شکلی قابل طرح خواهد بود. در حال حاضر حق اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 در دیوان عدالت اداری تنها برای اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی وجود دارد. اشخاص حقوقی حقوق عمومی تابع شرایط دیگری هستند.

دبیرخانه کمیسیون ماده 77 شهرداری ها چیست و چه وظای
شهرداری باید به عنوان یک نهاد مستقل و خودکفا قادر به ارائه خدمت به مردم باشد و این امر نیازمند تامین منابع مطمئن و پایدار درآمدی است. اما شهرداری نمی‌تواند این منابع را از هر طریقی تامین کند، بلکه اخذ هرگونه وجهی باید به موجب صلاحیتی باشد که قوانین و مقررات به او می‌دهند. بخشی از درآمد شهرداری از عوارض و بهای خدماتی است که شهروندان می‌پردازند. عوارض و بهای خدمات یکی از منابع اصلی درآمد شهرداری است و یکی از هزینه‌هایی است که شهروندان در برابر خدماتی که دریافت می‌کنند، می‌پردازند. شهرداری حق ندارد هیچ هزینه‌ای از شهروندان دریافت کند، مگر آن‌که مجوز آن به موجب قانون به این نهاد داده شده باشد. عوارض، انواع و میزان آن در قانون بیان شده است و چنان‌چه شهروندی به میزان این عوارض اعتراضی داشته باشد، باید به اعتراض او رسیدگی شود. دلیل به وجود آمدن کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز توجه قانونگذار به حق شهروندان برای شکایت نسبت به میزان عوارض است.

حقوق شهروندی
یکی از مهم ترین جنبه های حضور در فضاهای شهری که سبب سرزندگی و افزایش نقش اجتماعی آن ها می شود، حرکت پیاده است . پیاده‌رو، در وهله اول مکانی برای عبور امن و آرام عابران پیاده است ضمن اینکه بیشترین تحرکات و برخوردهای اجتماعی درهمین فضا یعنی بخشی از مهم‌ترین فضای عمومی شهر شکل می‌گیرد،امروزه در بسیاری از فضاهای شهری حرکت این گروه از شهروندان که جمعیت بزرگی را نیز به خود اختصاص می دهند، تحت تاثیر عوامل گونا گون، دچار اختلال شده است . عدم رضایتمندی عابران از فضاهای شهری به نوعی با تضییع حقوق آن ها در ارتباط است.نکته قابل تامل این است که سلامت عابران تنها به بعد جسمانی و در ارتباط با خطرات و مضرات ناشی از سوی اتومبیل ها محدود نمی شود، بلکه بسیاری از عوامل دیگر نیز در محیط پیاد ه رو می توانند بر سلامت عابران تاثیر بگذارند. با این توصیف، ضروری است تا اقداماتی برای حفظ و تقویت سلامت عابرین پیاده در تمامی ابعاد آن صورت گیرد. در این راستا ناودانهای مغازه ها به شکلی قرار گرفته اند که نه تنها کارایی لازم را ندارند بلکه در برخی از موارد موجب اختلال در رفت و آمد و گاها صدمه به عابرین پیاده زده است که میطلبد مغازه داران عزیز در بهبود این امر در وهله اول و هدایت آن به جوبهای موجود و در وهله دوم ساماندهی اصولی آن اقدام فرمایند. نکته دوم آسیبهایی است که دراثر برودت هوا به پلاکهای بتنی وارد میشود.شهروندان محترم استحضار دارند که پروژه پیاده رو سازی در سالهای اخیر در سطح شهر نقده با قدرت تمام در محدوده وسیعی اجرا و پیشرفت چشمگیری داشته است که میبایستی در حفاظت آن همگی کوشا باشیم . فلذا بدینوسیله از مغازه داران عزیز خواهشمندیم در صورت وجود اینگونه پروژه در مقابل مغازه خود حتما با هماهنگی واحد عمران شهرداری نسبت به هدایت این ناودانها به صورت زمینی به جوب اقدام فرمایند تا شاهد یک فعل اصولی باشیم.

عوارض سالیانه خودرو
آیا میدانستید پرداخت به موقع عوارض سالیانه خودرو در توسعه خدمات شهری نقش موثری دارد و شهروندانی که عوارض سالیانه خود را به موقع پرداخت کنند مشمول جریمه نخواهند شد. کلیه خودروها می‌بایست متناسب با قیمت خودرو سالیانه مبلغی را به عنوان عوارض خودرو به شهرداری پرداخت نمایند. مبالغ عوارض هر سال از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود و مالکین خودروها موظف به پرداخت به موقع آن می‌باشد. در صورت عدم پرداخت به موقع عوارض، مطابق با بند و ماده 46 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 پرداخت عوارض سالیانه خودرو و عوارض حمل و نقل برون شهری مسافر پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای معادل 2 درصد به ازاء هر ماه (معادل ۲۴ درصد به ازای هر سال) نسبت به مدت تاخیر خواهد داشت.

بخوانید و با حقوق اجتماعی و شهروندی خود آشنا باشید
قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد» مسدود كردن كوچه و خيابان جرم است و مجازات دارد،طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر و همچنین مسدود کردن کوچه های غیر بن بست و قرار دادن مانع در ورودی آن توسط اهالی جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.

انواع تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز:
۱- بنای فاقد پروانه ۲- تخلف اضافه بنا در منطقه مسکونی و تجاری ۳- عدم احداث پارکینگ ۴- تجاوز به معابر شهر و عدم رعایت اصول فنی ۵- تخلف مهندس ناظر ۶- احداث ساختمان مغایر با کاربری ۷- تخلف تراکم ساختمانی ۸- عدم استحکام بنا ۹- احداث بنا خلاف ضابطه به صورت پیشروی طولی

مبنا و مستند رسیدگی به تخلفات ساختمانی:
در محدوده قانونی و حریم مصوب شهرها: ماده صد قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های یازده‌گانه آن است در خارج از حریم مصوب شهرها: کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها که به اختصار کمیسیون ماده ۹۹ نامیده می‌شود

تعریف تخلف ساختمانی
تخلف ساختمانی به معنی نقض قوانین و ضوابط شهرسازی، فنی، ایمنی و بهداشتی در احداث ساختمان است نکته مهم آنکه ابهام در قوانین و مقررات ناظر بر ساخت و ساز از جمله علل تخلف ساختمانی است.

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شهرداری نقده می‌باشد. طراحی و پیاده سازی توسط تیم سامیار گرافیک